درباره دکتر

دکتر ندا حاجیها خدمات زیبایی و درمانی جراح و متخصص زنان و زایمان

در سال ۱۳۸۶ پس از فارغ التحصیل شدن در رشته پزشکی عمومی به مدت ۲ سال در شاهرود، طرح پزشکی عمومی خود را گذراندند. در سال ۱۳۹۵ ایشان موفق به دریافت بورد تخصصی جراحی زنان، زایمان و نازایی از دانشگاه علوم پزشکی تهران شدند و سپس دو سال به عنوان طرح دوره تخصص در استان کردستان به ارائه خدمات درمانی پرداختند.

دکتر ندا حاجیها

خدمات ما خدمات زیبایی و درمانی دکتر ندا حاجیها