info@drhajiha.com 88195831 (021)

عفونت ادراری در بارداری

در دوران بارداری سیستم ایمنی خانم ها معمولا ضعیف می شود بنابراین میکروب ها فرصت طلبی می کنند و موجب بروز بیماری ها می شوند. یکی از عفونت های مهم و شایعی که در این دوران بروز می کند عفونت های ادراری می باشد. تشخیص به موقع و زود هنگام این عفونت ها جهت جلوگیری […]

read more »
تماس با دکتر ندا حاجیها