info@drhajiha.com 88195831 (021)

زایمان طبیعی یا سزارین؟

Our Score Click to rate this post! [Total: 0 Average: 0]زایمان طبیعی یا سزارین؟ توصیه ای که همواره متخصصین زنان و زایمان به خانم ها می کنند انجام زایمان طبیعی می باشد، اما این موضوع به این معنا نیست که مادران از زایمان سزارین بترسند. گاهی ممکن است پزشک تشخیص می دهد که مادر باید […]

read more »
Call Now Buttonتماس با دکتر ندا حاجیها